Seks steg til bærekraft

Et nyttig verktøy å sette seg inn i dersom man ønsker å drive en mer bærekraftig virksomhet er seks trinns trappen. Dette er et verktøy man kan bruke for å sette seg inn i alle deler av bedriften og se på hva som kan gjøres bedre i forhold til klima og miljø, her kan det gjøres systematiske endringer. I all hovedsak handler det om å gjøre tiltak for å bedre driften som er fra før, finne nye løsninger og gode alternativer slik at man kan drive på en mer bærekraftig måte. Forbrukere blir mer og mer opptatt av produktene de handler er bærekraftige. Virksomheter er nødt til å ta i et tak for å gjøre virksomheten deres grønnere. Tjenester og leverandører vil med dette bli utviklet og utfordret for hvert steg de tar for seg. 

woman holding Planet over Profit placard
Foto: https://unsplash.com/photos/r1BS0pzlr1M

Det første steget mot en mer bærekraftig virksomhet går på det utvendige. her kan man søke partnerskap med andre som jobber for bærekraft og støtte deres initiativer. her kan bedrifter for eksempel samarbeide med organisasjoner som jobber for det bærekraftige. De kan skape sin egen miljøprofil. her kan de drive sin virksomhet og samtidig bidra til å bedre klima og miljø.  

Det neste steget mot en grønne virksomhet er en såkalt husrengjøring . Man kan rydde i egne skap ved å redusere utslipp og avfall fra egne bygg og anlegg. Det er viktig at virksomheten tar ansvar og gjør de enkle hverdagslige tiltakene. De kan gjøre som for eksempel sortere sitt eget søppel riktig og benytte seg av papir istedenfor plast. 

Neste steg er leverandørkrav. Virksomheter bør samarbeide og stille bærekraftige krav til selskapene i leverandørkjeden. Bedriften kan stille krav til at forsendelsen med produktene inneholder mindre plast eller kommer frem på en mer miljøvennlig måte. 

Steg nummer fire omhandler driftsomlegging. Hvordan kan bedriften levere mest mulig verdi med minst mulig ressurser? Det er mange bedrifter som ønsker å gjøre det billigst mulig for å selv spare penger, dette er ofte ikke det bærekraftige alternativet. Men dersom forbrukere bruker noen ekstra kroner og velger bærekraftig, kan også virksomhetene ta seg råd til å drive bærekraftig. 

Neste steg på trappen er å fornye produktporteføljen. Designet på produkter er også med på å skape stor debatt hos noen virksomheter. vi ser idag at det er flere som går over til papirform emballasje fremfor plast. Som for eksempel Freia påskeegg som nå kutter skjeene de har i pakningen for å redusere plastbruk. Dette er små tiltak virksomheter kan gjøre for å drive mer bærekraftig. Man kan også utvikle helt nye produkter og tjenester som er mer økoeffektive. 

person holding wake up signage
Foto: https://unsplash.com/photos/tyfI3RGqL7Y

Siste steg på seks trinns trappen er å skape ny forretningsmodell. Her går det på å legge om hele virksomheten med bærekraft som hoveddrivkraft (Stoknes, Per. E & Carlsen, Arne. 2020)

Bærekraft handler om at det må skje endringer i systemet. Det må være samarbeid mellom flere virksomheter for at det skal utgjøre en forskjell. I tillegg til dette er det også viktig at forbrukere velger bærekraftige alternativer. Når forbrukerne sammen velger bærekraftighet over for eksempel billige produkter, virksomheter gjør tiltak og politikerne samarbeider om et felles bærekraftig mål er dette et steg i riktig retning – oppfylles disse målene vil endringene begynne å skje. 

Kilder

Zoom forelesninger med Cecilie Staude i valgfaget “digital markedsføring” ved Høyskolen Kristiania 

Dybdahl, Linn (2020) Hentet fra https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2020/06/a-lede-fra-koronakrise-til-gronn-vekst/

https://unsplash.com/photos/tyfI3RGqL7Y

https://unsplash.com/photos/r1BS0pzlr1M

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *