klimakommunikasjon

Sosiale medier er blitt brukt mye i nyere tid. Virksomheter etablerer seg på nett for å treffe sitt publikum der de er. I tillegg til nettbutikker fremmer de produkter på nettsider via annonser og artikler. Det er flere som oppretter seg kontoer på instagram, facebook og snapchat for å skape mer kjennskap til merkevarer. Det kan være vanskelig å finne ut hvilke plattformer man bør etablere seg på. Da ønsker jeg å trekke inn medievalgmodellen. Det kan være lurt å ta for seg denne modellen og vurdere hvilke kommunikasjonskanaler det er best for virksomheten å bruke. 

Medievalgmodellen 

Det første vi finner på på medievalgsmodellen er presentasjonsegenskaper. Her handler det om kanalens evner til å presentere et budskap til mottaker. Hvilke faktorer de benytter seg av for å påvirke og skape interesse hos forbrukere. Det andre er distribusjonsegenskaper, her handler det om mediets evne til å kunne formidle et budskap, hvordan de sprer og distribuerer merkevaren sin. Videre har vi situasjonsegenskaper.  Under situasjonsegenskaper handler det om hva formålet med presentasjonen er. Det kan for eksempel være nyheter, inspirasjon eller informasjon man ønsker å dele med kunder. Siste del av medievalgmodllen er prisegenskaper hvor det handler om kostnad. Som for eksempel om man ønsker å ha en annonse på en nettavis og hvilke kostnader det innebærer. 

Kundereisen

I økt 10 snakket Cecilie Staude om kontaktpunkter vi kan påvirke, her kommer kundereisen inn. Kundereisen starter når du har en problemerkjennelse – at du opplever at du trenger eller ønsker et produkt helt til hva du tenker etter kjøpet. De første fasene i kundereisen er problemerkjennelse og søkeprosess. Her trenger bedriftene å vite hvor målgruppen deres befinner seg. For at forbrukerne skal finne deg som bedrift er det viktig å være tilgjengelig der de mest sannsynlig søker etter produktet. Det er også viktig å ha kunnskap om hva informasjonsbehovet er slik at man som bedrift kan tilfredsstille det. 

Videre i kundereisen kommer man til fasene som omhandler vurdering av alternativer og kjøpsbeslutning. Her er det viktig å være bevisst på innhold, slik at man skaper interesse. Her kan man bruke ulike virkemidler som tekst, bilde og for eksempel youtube videoer. Det er for eksempel mange som benytter seg av influencere i dag. Siste fasen i kundereisen er atferd etter kjøpet.  her ønsker bedrifter at kunden skal sitte igjen med ønsken om gjenkjøp og kunne øke verdi av målgruppen. 

black iphone 4 on brown wooden table
Foto: https://unsplash.com/photos/EQSPI11rf68

Kanalvalg

Det er fordeler og ulemper med de ulike plattformene og det kan som sagt være vanskelig å finne ut av hvilke plattformer som er mest effektive å bruke i forhold til bedriftens budskap. Det er ikke mye forskning på de ulike kanalene, men heller mer på sosiale medier som en egen kategori. Det er mange ulike arenaer i dag og de kommer også med fordeler og ulemper. Hver og enkelt plattform har en egen brukerkultur. Hva slags innhold man velger å bruke kan være forskjellig i forhold til hvilken kanal det skal formidles på. 

Zoom forelesninger med Cecilie Staude i valgfaget “digital markedsføring” ved Høyskolen Kristiania 

https://unsplash.com/photos/EQSPI11rf68

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *