Bærekraftig Markedsstrategi

Bærekraft og miljø blir stadig viktigere for forbrukere. Vi tenker mer på hvor produktet vi kjøper kommer fra og hvilke verdier virksomheten vi benytter oss av har. Det blir mer og mer viktig for bedrifter å markedsføre at de drifter på en miljøvennlig og bærekraftig måte, dette er med på å reise salgstallet. 

Om et produkt er bærekraftig påvirker om det ofte om det blir kjøp eller ikke kjøp for oss forbrukere. Vi er opplyst på klima og miljø mer enn noen gang og det er et økt informasjonsbehov. Av den norske befolkningen er det kun 19% som synes det er nok av informasjon om etisk forsvarlighet. Dette betyr at mange synes det er mangel på informasjon fra næringslivet. Dette gjør at media tar på seg en viktig informasjonsrolle. Forbrukere ønsker hjelp til å kunne ta riktig valg når de skal kjøpe et produkt. 

person holding light bulb
Foto: https://unsplash.com/photos/fIq0tET6llw

Det kan være vanskelig å vite hva som faktisk er etisk å kjøpe i havet av reklamer og annonser. I all hovedsak handler det om å opplyse forbrukere slik at de har den informasjonen de trenger for å ta riktig valg, men det handler også om atferdsendring. For å kunne få flere til å ta bærekraftige valg er det en viktig faktor å forstå hvordan man kan påvirke folk til å endre adferd. Det er ikke lenge siden det ble såpass vanlig å bry seg om å ta bærekraftige valg når du handler. Forbrukere styres ofte av følelser, sosiale aspekter og ikke minst vaner. Når det er begrenset med tilgjengelig informasjon vil dette påvirke i hvilken grad man kan treffe en god beslutning (Thaler & Sunstein, 2009)

Bærekraftige merkevarer

Grønne merkevarer hjelper konsumenter med å velge mellom flere produkter. Såkalte grønne brands har gjerne konkrete og synlige sider ved produktet. Det kommer frem via produktets produksjon, design, emballasje og teknologi. Det er også flere merkevarer som benytter seg av miljømerking og energimerking. Disse type merkevarene skaper en trygghet for forbrukerne hvor de kan være sikre på at produktene de kjøper ikke er like ødeleggende. 

Kilder

Zoom forelesninger med Cecilie Staude i valgfaget “digital markedsføring” ved Høyskolen Kristiania 

https://www.forbrukertilsynet.no/baerekraft

https://unsplash.com/photos/fIq0tET6llw

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *