Hva kan blokkjeder tilby Norge?

I dette innlegget skal jeg fortelle om blokkjeder. Jeg skal forklare hva denne typen teknologi er og hva jeg tenker det kan bli brukt til i Norge.

Blokkjede kan i all hovedsak bli sett på som en logg. En logg som består av blokker. All informasjon og endringer som skjer i dataen skal sendes til alle de involverte aktørene. Alle disse aktørene må gi godkjenning for at prosessen kan fortsette videre. Dette er den uavhengige revideringen. Den utelater tredjeparter. Trendjeparter er for eksempel saksbehandlere, offentlige registre jurister eller banker. (kilde)

kan bli sett på som en digital regnskapsbok. Funksjonen av bloggkjeden er at den registrerer og sporer digitale transaskjoner. Den lagrer all data i blokker. Videre linkes blokkene til hverandre ved bruk av kryptografi. Kryptografi er en type sikkerhet for den som er autorisert på et nettsted. Som for eksmepel at det kun er en selv som ha tilgang på en innloggingsbruker med sitt passotrd.

three round gold-coloredcoins
Foto: https://unsplash.com/photos

I dag er det Bitcoin og andre kryptovaluta som er de velkjente bruken av blokkjeder. Disse blokkedene er også resistente dersom det skulle skje endringer i dataen som allerede er lagret i regnskapsboken. Det er fordi at denne dataen som er lagret fra før av, ikke kan endres uten at all data som kommer i etterkant endres – og det er ikke særlig lett å utføre i praksis. Det er derfor blokkjeder er bra i situasjoner der det er lite tillit til dataadministrartorer.

På en blokkjede er det ikke en sentral administrator. Ved hjelp av peer-to-peer nettverk kan en slik blokkjede bli sett på som åpen og distribuert regnskapsbok. Hver enkelt blogg innheold informasjon. Den innholder en unik kode, også kaldt «hash». Alle disse kodene er helt unike, ingen er like. En «hash» identifiserer en blogg og all informasjon den innhar. Måten dette blor en blokk»kjede» er at det første elementet i en blogg er selve informasjonen, Det andre elementet er koden (hash) og det siste elementet er kodenn til en tidligere blokk. Det er denne «kjeden» som gjør den sikker.

Jeg anbefaler også å se denne videoen.

Hva kan blokkjeder brukes til i Norge?

Når jeg skal fortelle hva blokkjeder kan bli brukt til å i Norge så trekker jeg inn en artikkel fra Deloitte.

I denne artikkelen er det 3 hovedområder det blir lagt vekt på. Jeg skal trekke frem disse.

1) Sykehusjournaler uten avvik og med transparent dokumentasjon.

Dersom man besøker leger og sykehus flere ganger og du får mer informsjon fra ulike steder er det reit å ha all denne informasjonen samlet på et sted. Det kan være røntgenbilder, prøvesvar etc. Det er også nyttig for pasienten selv å ha tilgang på denne informajsoen. Ved bruk av blokkjedeteknologi kan denne informasjon ligge tilgjengelig for pasienter og leger uten fare for avvik. Det positive med dette er at pasienten og legene har mer oversikt. De er bedre rustet for å ta riktige avgjørelser i henhold til tidligere informasjon.

2) Spore betalinger og øremerkede bistandspenger.

Har du kanskje gitt penger til et veldedig formål før? men vært usikker på om pengene faktisk går til det det er ment til? Her kommer sporing og øremerkede penger inn. Det brukes mye tid på å finene ut om penger brukes etter hensikten. Anta at alle offentlige penger ble vekslet inn til «NOK coin» – en sporbar digital valuta. Da kunne vi i prinsippet ha fulgt den spesifikke bevilgningen frem pengene forlot offentlig sektor og ble vekslet til vanlige, norske kroner.

3) Sikre konsistens i offentlige data

Informajson om eiendom og eierskap er registrert i en grunnbok. I tillegg til dette finnes det også andre eiendomsregistere, i alle kommuner. Disse registerne brukes for å regulere og holde kontroll. De brukes for eksmepel for å regulere radon, brannfare og rasfare. Disse registerne burde ha samsvar slik at alle har tilgang på rett informasjon. Dette kan blokkjedeteknologien hjelpe til med.

Blokkjeder kan være vansklig å forstå. Med det åpner nye dører og gjør arbeid og samarbeid lettere for mange parter. Det vil være en teknologi som skaper mer effektivitet og grundighet ved flere plattformer.

Kilder

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://snl.no/blokkjede

https://snl.no/kryptografi

unsplash.com/photos/vfuTnGb6-e8

Én kommentar til «Hva kan blokkjeder tilby Norge?»

  1. Det er veldig mye bra her, Helene! Du skriver godt, og forklarer på en veldig fin måte 🙂 Husk bare viktigheten av å referere mer i løpende tekst, for her blir det mange påstander som ikke underbygges.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *