Digitalisering av studietiden

Når fjerde semester på bachelorgraden markedsføring og merkevareledelse kommer har man mulighet for å velge valgfag eller utveksling. På grunn av pandemien ble utveksling valgt bort for min del. Jeg visste at dersom jeg skulle velge et valgfag måtte det bli digital markedsføring. Jeg vet det er et kurs som er svært relevant i jobbsammenheng senere, og det er også interessant. Jeg har alltid funnet det interessant hvor stor makt digitale medier har når det kommer til markedsføring og reklame.  

I mitt andre blogginnlegg skal jeg skrive litt om hva jeg har lært hittil innenfor digital markedsføring. Jeg skal ta opp noe jeg synes var spesielt interessant. Sammen med vår foreleser Arne Krokan har vi også med Marianne Hagelia som gjesteforeleser. Hagelia forfatter av den ene studieboka vår «Digitale studieteknikker». Boka handler om hvordan man kan bruke ulike digitale verktøy og metoder for å lære på andre måter enn tidligere. Denne uken har vi fått en innføring i «digital økonomi, teknologi, samfunn og mennesker» 

Marianne Hagelia forteller utover forelesningen at skriving i form av for eksempel en blogg kan være en god teknikk for å lære – å skrive seg til læring. Det er det vi driver med her. Med en blogg bruker du dine egne ord for å beskrive og kanskje lære noen andre. Når du skal ordlegge deg for å lære noen andre er det stor sannsynlighet for at du husker det bedre, enn du ville gjort om du kun hadde notater for deg selv. Man lærer best sammen. Gjennom slike innlegg kan man få respons og vurderinger. Man ser nye sammenhenger og manglede sammenhenger. Mens man skriver så reflekterer man underveis. Man får en dypere læring mens man skriver om et tema.  

woman writing on notebook
Foto: https://unsplash.com/photos

Studenter bruker ulike studieteknikker ut ifra hva som funker best for seg selv. Man lærer og husker på ulike måter. Man må rett og slett lære seg å lære.  

Dersom man ser på en forelesning kan det være lurt å skrive ned notater i mellomtiden, slik at man har et lite referat å gå tilbake til. Jeg skriver alltid notater når jeg sitter i forelesning. For meg er dette noe jeg kan gå tilbake til dersom jeg skulle glemme hva jeg lærte den dagen. Jeg er glad i å drøfte og diskutere med medelever. Det er nyttig å snakke med andre og høre hva andre tenker om emnet. Ofte kan man få helt andre innspill enn man hadde tenkt på selv. Man kan lage flash cards og spørre hverandre faglige spørsmål.  

Gode studieteknikker kan komme i form av grupper med flere personer. Her kan man drøfte og lære av hverandre. Man kan også lage seg en oversikt i form av tankekart slik at man har en oversikt hvor man også kan putte på flere ideer senere.  

Læringsverktøy blir mer og mer digitalisert med tiden og internett er en stor del av studiehverdagen. Læringen retter seg etter teknologiens utvikling og digitale verktøy blir tatt i bruk mer enn noen gang. Det er spennende å se hvor fort det utvikler seg, og på hvilken måte studiene blir påvirket i form av studieteknikker.   

Kilde: 

Zoom forelesninger av Arne Krokan i valgfaget “digital markedsføring” ved Høyskolen Kristiania 

https://unsplash.com/photos/PeUJyoylfe4

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *